Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2018

Mella
2710 8ec4
Reposted fromvanilka vanilka viaselsey selsey
Mella
before...
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaselsey selsey
Mella
Tęsknię, ale w tym tęsknieniu nie chodzi o to, że myślę co robisz, gdzie jesteś, do kogo się uśmiechasz, nie chodzi też o to, że zazdroszczę lub nie wiem co się z Tobą dzieje… W tym tęsknieniu chodzi o chwile. O to, że te chwile moglibyśmy spędzić razem. W tęsknieniu chodzi o to, że żałuję tego, że nie mogę pokazać Ci siebie teraz. Ciesząc się jedynie Twoją obecnością.
— Robert K. Bloom
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaselsey selsey
Mella
2525 0bd6
Reposted fromiamstrong iamstrong viaselsey selsey
Mella
4411 dbe4
Reposted from4777727772 4777727772 viaselsey selsey
Mella
Chciałabym być bardziej otwarta. Ale nie taka "przyjaciółka dla każdego", ale taka w sposobie bycia. Jak Włosi, albo Hiszpanie. Że są jacy są i już. Że zagadują obcych, że potrafią normalnie pogadać. Nie przejmują się tym, jak ludzie ich widzą. Są życzliwi, uśmiechnięci. Tacy południowcy na spontanie. Że są sobie, a nie uważają na wszystko, na ludzi. Że właśnie dla ludzi są. Że przecież ludzie są super.
— brakuje mi tej otwartości.
Reposted fromniskowo niskowo viaselsey selsey
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viaselsey selsey
Mella
7236 1638 500
Reposted from0 0 viaselsey selsey
Mella
Jeśli na czymś ci zależy, nie patrz czy inni to akceptują 
Reposted fromyouneedgrowup youneedgrowup viaselsey selsey
Mella
2092 e415 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaselsey selsey
Mella
9281 96a3 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaselsey selsey
Mella
3711 f6d3
Reposted fromonlyman onlyman viaselsey selsey
Mella
Znaleźliśmy się na tym etapie życia, kiedy dociera do ciebie, że twoi najbliżsi przyjaciele dorastają, robią krok do przodu, a ty nadal tkwisz w tym samym miejscu, nadal nie masz pewności, w jakim chcesz ruszyć kierunku i czy twoja obecna sytuacja daje ci szczęście.
— Katy Evans
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamy-little-world my-little-world

July 21 2018

Mella
1385 4ffb
Reposted fromfelicka felicka viamy-little-world my-little-world
Mella
8595 3b72 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamy-little-world my-little-world
Mella
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaoutofmyhead outofmyhead
Mella
Mella
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
Mella
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— Piotr C. - "Pokolenie Ikea"
Mella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl