Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2018

Mella
Ludzie zapomną, co powiedziałeś. Ludzie zapomną, co zrobiłeś. Ale nigdy nie zapomną, jak się dzięki tobie poczuli.
— Remigiusz Mróz
Mella
7429 1e2b
Mella
Mella
1870 ce5e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMisha Misha
Mella
7981 df1b
Reposted fromepidemic epidemic viaeternaljourney eternaljourney
Mella
8550 c8ec
!
Mella
Mella
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaoversensitive oversensitive
Mella
0242 8f1d
Mella
Mella
2519 51bb
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu via100suns 100suns
Mella
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

Mella
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromdreamadream dreamadream via100suns 100suns
Mella
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viaoutofmyhead outofmyhead
Mella
Trzymaj dystans, maleńka. Cokolwiek się zdarzy nie pozwól, by Cię złamało. Możesz się bać, masz prawo, ale nie pozwól sobie upaść. 
— nigdy
Reposted fromnothingwrong nothingwrong viaoutofmyhead outofmyhead
Mella
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadobby dobby
Mella
1699 1f89

Reposted fromkotletoziom kotletoziom viaoutofmyhead outofmyhead
Mella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl