Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

Mella
Mella
2045 96d1
Mella
6219 b770 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutofmyhead outofmyhead
4614 e2b7
Reposted fromdivi divi viaoutofmyhead outofmyhead

November 12 2017

Mella
6681 18f8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Mella
Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana,  że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro": odc. 3, seria 3
Reposted frompierdolony pierdolony viaMisha Misha
Mella
0490 ed30
Reposted fromwestwood westwood viaeternaljourney eternaljourney
Mella
Mella
3424 275d 500
Reposted from0 0 viaeternaljourney eternaljourney
Mella
2850 40a7
Reposted fromsohryu sohryu viaToshi Toshi

October 22 2017

Mella
Mella
Za gwiazdy, które słuchają. I marzenia, które się spełniają.
— Dwór Mgieł i Furii
Reposted fromzucha zucha viaoutofmyhead outofmyhead
Mella
6779 b455
Mella
Mella
Mella
If someone doesn't want you, the only self-respecting thing to do is to let them go. 
— Tarryn Fisher, Atheists Who Kneel and Pray
Reposted frommefir mefir
Mella
8729 0f0c 500
Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cholera jasna.
-
Charles Bukowski (Szmira)

October 13 2017

Mella
Są dni, kiedy jestem z kamienia, czasem z żelaza, najczęściej, niestety ze szkła
— Roma Ligocka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl