Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2017

Mella
Są dni, kiedy jestem z kamienia, czasem z żelaza, najczęściej, niestety ze szkła
— Roma Ligocka
Mella
7080 721f 500
Reposted fromdepth depth viaselsey selsey
Mella
2703 62bc
Reposted fromcalifornia-love california-love viaselsey selsey
Mella
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viaToshi Toshi
Mella
2887 5006
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaToshi Toshi
Mella
7638 f936
Reposted fromsheismysin sheismysin viaoversensitive oversensitive
Mella
3593 0593 500
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaselsey selsey
Mella
1407 01eb 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutofmyhead outofmyhead
Mella
8031 fb7e 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaoutofmyhead outofmyhead
Mella
Mella
Mella
Mella
Mella
2438 ed27
Reposted fromscorpix scorpix viaeternaljourney eternaljourney
Mella
Reposted fromFlau Flau viaeternaljourney eternaljourney
Mella
Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wyniki.
— Jack Canfield i Mark Victor Hansen
4179 a3d4
Reposted fromkostuchna kostuchna viaeternaljourney eternaljourney
Mella
Mella
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa. Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
Gdy emocje już opadną, miej odwagę spojrzeć prawdzie w oczy nim odejdziesz na zawsze.
— Włóczęga
Reposted fromhormeza hormeza viaeternaljourney eternaljourney
Mella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl